Начало   Цени

Цени

Базови цени на Счетоводни услуги

Брой документи** на месец Цена* за Фирми нерегистрирани по ЗДДС Цена* за Фирми регистрирани по ЗДДС
10 24 лв. 48 лв.
20 36 лв. 72 лв.
30 48 лв. 96 лв.
40 60 лв. 120 лв.
50 72 лв. 144 лв.
60 84 лв. 168 лв.
70 96 лв. 192 лв.
80 108 лв. 216 лв.
90 120 лв. 240 лв.
100 132 лв. 264 лв.
110 144 лв. 288 лв.
120 156 лв. 312 лв.
130 168 лв. 336 лв.
140 180 лв. 360 лв.
150 192 лв. 384 лв.
160 204 лв. 408 лв.
170 216 лв. 432 лв.
180 228 лв. 456 лв.
190 240 лв. 480 лв.
200 252 лв. 504 лв.

* Всички цени са с включен ДДС

** За целите на ценообразуването на Счетоводни услуги, Документи са:
√ Фактура Доставка
√ Дебитно Известие Доставка
√ Кредитно Известие Доставка
√ Фактура Продажба
√ Дебитно Известие Продажба
√ Кредитно Известие Продажба
√ Месечен/Дневен Финансов Отчет от касов апарат

Базови цени на ТРЗ услуги

Брой Персонал** Цена* на Месец
1 18 лв.
2 24 лв.
3 30 лв.
4 36 лв.
5 42 лв.
6 48 лв.
7 54 лв.
8 60 лв.
9 66 лв.
10 72 лв.
11 78 лв.
12 84 лв.
13 90 лв.
14 96 лв.
15 102 лв.
16 108 лв.
17 114 лв.
18 120 лв.
19 126 лв.
20 132 лв.

* Всички цени са с включен ДДС

** За целите на ценообразуването на ТРЗ услуги, Персонал е:
√ СамоОсигуряващо се Лице (СОЛ)
√ Лице назначено по Договор за Управление и Контрол (ДУК)
√ Лице назначено по Трудов Договор (ТД)
√ Лице, с което е сключен Граждански Договор (ГД)

Годишно счетоводно и данъчно приключване с дейност

и

Годишно счетоводно и данъчно приключване с дейност, когато приходите и разходите за дейността са под 500 лв.

и

Годишно счетоводно и данъчно приключване без дейност

Брой документи** на месец Цена* за Фирми нерегистрирани по ЗДДС Цена* за Фирми регистрирани по ЗДДС
0 30 лв. 30 лв.
10 72 лв. 84 лв.
20 84 лв. 108 лв.
30 96 лв. 132 лв.
40 108 лв. 156 лв.
50 120 лв. 180 лв.
60 132 лв. 204 лв.
70 144 лв. 228 лв.
80 156 лв. 252 лв.
90 168 лв. 276 лв.
100 180 лв. 300 лв.
110 192 лв. 324 лв.
120 204 лв. 348 лв.
130 216 лв. 372 лв.
140 228 лв. 396 лв.
150 240 лв. 420 лв.
160 252 лв. 444 лв.
170 264 лв. 468 лв.
180 276 лв. 492 лв.
190 288 лв. 516 лв.
200 300 лв. 540 лв.

Годишна данъчна декларация на Физически Лица

Цена*: 12 лв. на приложение към декларацията

Изготвяне на отчети и документи за кандидатстване за кредитиране пред финансови институции

Цена: по договаряне

Изготвяне на формуляри за дейността, при попадане в статистически извадки

Цена: по договаряне

* Всички цени са с включен ДДС

** За целите на ценообразуването на Годишно счетоводно и данъчно приключване, Документи са:
√ Фактура Доставка
√ Дебитно Известие Доставка
√ Кредитно Известие Доставка
√ Фактура Продажба
√ Дебитно Известие Продажба
√ Кредитно Известие Продажба
√ Месечен/Дневен Финансов Отчет от касов апарат
√ Ведомост за заплати
√ Рекапитулации на Осигурителни вноски и ДОД
√ Документ за вложени материали
√ Амортизационен план за месеца

Събиране на Документи от офис или обект

Цена*: 0 лв.

Издаване на Удостоверение от институция

Цена*: 12 лв.

Регистрация и Пререгистрация на Фирма

Цена*: 36 лв.

* Всички цени са с включен ДДС