Начало   Услуги   Еднократни Счетоводни и ТРЗ услуги

Еднократни Счетоводни и ТРЗ услуги

Еднократни Счетоводни и ТРЗ услуги

Годишно счетоводно и данъчно приключване с дейност:
√ Приемане, преглед и класифициране на Първичните счетоводни документи за финансовата година
√ Обработване и осчетоводяване на Първични счетоводни документи
√ Подреждане и архивиране на осчетоводените Първични счетоводни документи
√ Създаване на Вторични счетоводни документи
√ Създаване на Счетоводни регистри
√ Годишно приключване на Счетоводните регистри
√ Съставяне на Годишна Оборотна ведомост
√ Съставяне и представяне в НСИ на Годишен отчет за дейността
√ Съставяне и представяне в НАП на Годишна данъчна декларация
√ Съставяне и обявяване в ТР на Годишен финансов отчет
√ Изготвяне на Платежни документи за плащане на Данък печалба

Годишно счетоводно и данъчно приключване с дейност, когато приходите и разходите за дейността са под 500 лв.:
√ Приемане, преглед и класифициране на Първичните счетоводни документи за финансовата година
√ Обработване и осчетоводяване на Първични счетоводни документи
√ Подреждане и архивиране на осчетоводените Първични счетоводни документи
√ Създаване на Вторични счетоводни документи
√ Създаване на Счетоводни регистри
√ Годишно приключване на Счетоводните регистри
√ Съставяне на Годишна Оборотна ведомост
√ Съставяне и обявяване в НСИ на Декларация от предприятия без дейност
√ Съставяне и обявяване в ТР на Декларация за липса на дейност

Годишно счетоводно и данъчно приключване без дейност:
√ Съставяне и обявяване в НСИ на Декларация от предприятия без дейност
√ Съставяне и обявяване в ТР на Декларация за липса на дейност

Годишна данъчна декларация на Физическо лице:
√ Приемане, преглед и класифициране на представените документи за финансовата година
√ Съставяне и представяне в НАП на Годишна данъчна декларация
√ Изготвяне на Платежни документи за плащане на Данък печалба

Изготвяне на отчети и документи за кандидатстване за кредитиране пред финансови институции:
√ Изготвяне на отчети, по зададени параметри от финансовата институция
√ Изготвяне на документи, по зададени формуляри от финансовата институция

Изготвяне на формуляри за дейността, при попадане в статистически извадки:
√ Изготвяне и представяне в НСИ на Формуляри за дейността