Начало  /   Условия за ползване

Условия за ползване

Този уеб-сайт и цялото му съдържание, включително текстове, изображения, звук и всякакъв друг материал, са собственост на „Клер-ВК” ЕООД и следователно всички права са запазени. С използването на уеб-сайта, потребителят се съгласява и задължава да спазва настоящите условия. За всички неуредени в тези условия въпроси и възникнали спорове, свързани с използването на уеб-сайта, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешено е само нетърговско лично ползване. Позволено е огласяване на информация от портала в средства за масова информация, без манипулиране на данни и с изискване да бъде цитиран източникът.

Ползване на информация от портала, извън случаите цитирани до тук се допуска при писмено съгласие от страна на „Клер-ВК” ЕООД.

Неправомерното или неразрешено използване на информацията, съдържаща се в уеб-сайта, както и всички щети, които могат да бъдат причинени на правата на интелектуална собственост на „Клер-ВК” ЕООД, ще доведат до действия, които споменатата организация може законно да предприеме и, когато е приложимо, до всички задължения, произтичащи от посочените действия.

Въпреки, че се стремим предлаганата информация в уеб-сайта да е коректна и актуална, не гарантираме, че електронните страници не съдържат неточности и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните и че достъпът до тях е непрекъсваем. „Клер-ВК” ЕООД не носи отговорност за последствия, предизвикани от действия на посетители на портала, както и щети, пропуснати ползи или прекъсване на бизнеса, които са произтекли от употреба или невъзможност за употреба на съдържащите се в него информационни материали. Правните разпоредби и други документи и информация, съдържащи се в този уебсайт, са само с информационна цел.

“Клер-ВК” ЕООД може да свърже своя уеб-сайт към уеб-сайтове или страници на трети страни, за да предложи специална услуга или да предостави по-подробна информация по определена тема. Въпреки това, веднага щом напуснете нашия уеб-сайт, нашата декларация относно защитата и сигурността на данните вече не е приложима.

Информираме Ви, че нашия уеб-сайт използва „бисквитки“,  за аналитични и статистически цели, за да улесни Вашето сърфиране. Ако продължите да използвате интернет страницата без да промените настройките на браузъра си за „бисквитки“, Вие се съгласявате с използването на по-горе посочените „бисквитки“ и приемате нашите условия. Като потребител можете да конфигурирате браузъра си да бъде предупреден на екрана за получаване на бисквитки и да предотвратите инсталирането на бисквитки на твърдия диск на Вашето устройство. За допълнителна информация, моля вижте нашата Политика за използване на бисквитки.

"Да работиш бързо означава да правиш бавни движения без прекъсвания между тях."