Начало  /   Счетоводна кантора  /   ТРЗ услуги

ТРЗ услуги

Абонаментно ТРЗ обслужване

Текущо (ежедневно) и при необходимост:
√ Изготвяне на Документи за регистрация на самоосигуряващи се лица
√ Изготвяне на Договори (трудови, граждански, за управление и контрол)
√ Изготвяне на Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ за сключени Договори
√ Подаване в НАП на Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ за сключени Договори
√ Изготвяне на Длъжностни характеристи на работниците и служителите
√ Изготвяне на Допълнителни споразумения към трудови договори
√ Подаване в НАП на Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ за сключени Допълнителни споразумения към трудови договори
√ Изготвяне на Заповеди за прекратяване на трудови правоотношения
√ Подаване в НАП на Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ за прекратени трудови договори
√ Попълване на Трудови и осигурителни книжки
√ Изготвяне на Документи за работниците и служителите (УП-2, УП-3, служебни бележки)
√ Следене на Полагаемите годишни отпуски (платени и неплатени)
√ Изготвяне на Заповеди за отпуски
√ Изготвяне и предоставяне в НОИ на Документи за парични обезщетения (болнични, майчинство)

След изтичане на всеки календарен месец:
√ Изготвяне на Форма 76 (въвеждане и обработка явяването и неявяването на работа)
√ Изготвяне на Месечни ведомости за работна заплата и фишове
√ Изготвяне на Декларация 1 и Декларация 6
√ Подаване в НАП на Декларация 1 и Декларация 6
√ Изготвяне на Платежни документи за осигурителни вноски и ДОД
√ Изготвяне на месечни и/или тримесечни Отчети
√ Подаване в НСИ на месечни и/или тримесечни Отчети

Цени ТРЗ услуги

"Да работиш бързо означава да правиш бавни движения без прекъсвания между тях."