Начало  /   Счетоводна кантора

Счетоводна кантора

Въпрос: Защо счетоводството ми да се води от „счетоводна кантора” ?
Отговор:

√ В „счетоводните кантори“ работят опитни специалисти с доказан професионален опит

√ „Счетоводните кантори“ са значително по-гъвкави и счетоводството се съобразява с конкретния бизнес
√ Прекратяването на договор със „счетоводна кантора“ е значително по-лесно, отколкото съкращаването на счетоводител, назначен във фирмата по трудов договор
√ В „счетоводните кантори“ има достатъчен брой счетоводители и отсъствието на някой от тях не е проблем за оперативното водене на счетоводството, докато при назначен във фирмата счетоводител, при отсъствия от работа (отпуск, болнични и др.) е възможно да има проблем в счетоводството
√ Счетоводната кантора спестява разходи за: хардуер, софтуер, работно място, осигуровки, повишаване квалификацията на счетоводител и др.
√ При малък обем работа „счетоводната кантора“ ще намали абонаментната такса за счетоводни услуги. Счетоводител назначен във фирмата по трудов договор най-вероятно не би работил за по-ниска заплата.
√ „Счетоводните кантори“ следят нормативната база за правилата за водене на счетоводство, които се променят постоянно, а счетоводителя назначен във фирмата по трудов договор, може да пропусне нещо.

Микропредприятия
Предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите – 700 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 10 души.

Малки предприятия
Предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите – 8 000 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби – 16 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.

 

Предложения (варианти) за предаване и приемане на документи между клиента и нас:
1. В наш офис
2. По куриер (за наша сметка)
3. В офис/обект на Клиента
4. По електронен път (електронна поща) сканирани от Клиента
Допълнителни опции при ползване на електронни услуги:
√ Да издаваме фактури от името на Клиента и да му ги изпращаме във файлов формат *.pdf
√ Клиентът да добави нашата електронна поща за получаване на електронни фактури, които получава от негови доставчици и по този начин отпада ангажимента му да ни ги предоставя на хартия
√ Клиентът да ни даде достъп и права в Електронно си банкиране само за създаване на платежни документи за плащания към бюджета, и след като сме ги създали, той да ги оторизира за плащане, когато му е удобно
√ Клиентът ще може да получава на електронната си поща актуална информация

Предложение за изпращане на документи към държавната администрация (НАП, НОИ, НСИ, ТР и др.):
√ Ние изпращаме документи от името на Клиента, чрез наш Универсален Електронен Подпис по електронен път
(Клиентът ни предоставя нотариално заверено пълномощно)
√ Държавната администрация изпраща документи и съобщения на Клиента на електронна ни поща

"Да работиш бързо означава да правиш бавни движения без прекъсвания между тях."