Начало   За нас   Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Въпрос: Защо счетоводството ми да се води от „счетоводна къща” ?
Отговор:

√ В „счетоводните къщи“ работят опитни специалисти с доказан професионален опит

√ „Счетоводните къщи“ са значително по-гъвкави и счетоводството се съобразява с конкретния бизнес
√ Прекратяването на договор със „счетоводна къща“ е значително по-лесно, отколкото съкращаването на счетоводител, назначен във фирмата по трудов договор
√ В „счетоводните къщи“ има достатъчен брой счетоводители и отсъствието на някой от тях не е проблем за оперативното водене на счетоводството, докато при назначен във фирмата счетоводител, при отсъствия от работа (отпуск, болнични и др.) е възможно да има проблем в счетоводството
√ Фирмата спестява разходи за: хардуер, софтуер, работно място, осигуровки, повишаване квалификацията на счетоводител и др.
√ При малък обем работа „счетоводната къща“ ще намали абонаментната такса за счетоводни услуги. Счетоводител назначен във фирмата по трудов договор най-вероятно не би работил за по-ниска заплата.
√ „Счетоводните къщи“ следят нормативната база за правилата за водене на счетоводство, които се променят постоянно, а счетоводителя назначен във фирмата по трудов договор, може да пропусне нещо.