Начало   За нас   За компанията

За компанията

Предложения (варианти) за предаване и приемане на документи между клиента и нас:
1. В наш офис
2. По куриер (за наша сметка)
3. В офис/обект на Клиента
4. По електронен път (електронна поща) сканирани от Клиента
Допълнителни опции при ползване на електронни услуги:
√ Да издаваме фактури от името на Клиента и да му ги изпращаме във файлов формат *.pdf
√ Клиентът да добави нашата електронна поща за получаване на електронни фактури, които получава от негови доставчици и по този начин отпада ангажимента му да ни ги предоставя на хартия
√ Клиентът да ни даде достъп и права в Електронно си банкиране само за създаване на платежни документи за плащания към бюджета, и след като сме ги създали, той да ги оторизира за плащане, когато му е удобно
√ Клиентът ще може да получава на електронната си поща актуална информация

Предложение за изпращане на документи към държавната администрация (НАП, НОИ, НСИ, ТР и др.):
√ Ние изпращаме документи от името на Клиента, чрез наш Универсален Електронен Подпис по електронен път
(Клиентът ни предоставя нотариално заверено пълномощно)
√ Държавната администрация изпраща документи и съобщения на Клиента на електронна ни поща