Начало   За нас

За нас

Счетоводно обслужване

Обработване и осчетоводяване на първични счетоводни документи, касови и банкови разплащания, работни заплати, осигуровки, данъци, амортизационни планове.

 

Работни заплати и личен състав

Ведомости за заплати, трудови договори, трудови досиета, длъжностни характеристики, платежни нареждания към бюджета, уведомления и осигурителни декларации към НАП, болнични към НОИ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.