Начало  /   Обслужващ кафе

Обслужващ кафе

“Клер-ВК” ЕООД търси да назначи лице на позиция

Обслужващ кафе

в Комплекс “КЛЕР”, Кафе-аперитив

Вашите задължения:
Обслужващ кафе извършва продажба на стоки и регистрира услугите, извършвани в комплекса.

Очакваме Вашите:

1. Молба (по образец)
2. Автобиография (по образец)
3. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора (по образец)

Нашите изисквания:
1. Образователно–квалификационна степен: средно

Други изисквания:
1. Местоживеене в гр. Козлодуй или региона
2. Възможност за работа на смени

Предимства:
1. Компютърна грамотност на добро потребителско  ниво при работа с MS Windows и Office приложения

2. Предишен опит за позицията, за която се кандидатства

Ние предлагаме:
1. Работа на трудов договор
2. Много добри условия на труд и атмосфера за работа
3. Конкурентно възнаграждение

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, моля, подайте Вашите документи на е-mail: kler_mail@abv.bg или на адрес: гр.Козлодуй, ул. „Освободител“ № 26.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на събеседване и ще бъдат уведомени на посочения в документите за кандидатстване телефон.
Телефон за контакти и справки: 0887 414655

"Да работиш бързо означава да правиш бавни движения без прекъсвания между тях."